Överlåtelseavtal

Det finns regler om överlåtelse av bostadsrätt. Om överlåtelsen är villkorad, skall villkoren anges i överlåtelseavtalet. Bostadsrättsföreningen ställer också villkor, att köparen ska antas som medlem i föreningen för att denne ska få förvärva lägenheten.