Bodelning under äktenskap

Ändring av egendomsförhållandena mellan makar kan göras genom bodelning under bestående äktenskap.